Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne

‹‹ Powrót do listy aktualności

Od stycznia 2013 r rusza program dopłat do domów energooszczędnych z NFOSiGW

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energie użytkowa do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczonego na podstawie rozporządzenia wymienionego w ust. 6 pkt. 3, z uwzględnieniem wytycznych określonych w ust. 10.10 oraz od spełnienia innych warunków wymienionych w tych wytycznych, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Wysokość dofinansowania wynosi:
• w przypadku domów jednorodzinnych:
a) standard NF40 – EUco      40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
b) standard NF15 – EUco      15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
• w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
c) standard NF40 – EUco      40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
d) standard NF15 – EUco      15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

W przypadku nie osiągniecia zakładanego standardu NF15, o którym mowa powyżej, dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40.
W przypadku nie osiągniecia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona.

Jeśli część powierzchni domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego, o których mowa powyżej, wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym wynajmu), to wysokość dofinansowania pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni odpowiednio domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego; np. jeżeli działalność gospodarcza będzie prowadzona na 20% powierzchni całkowitej, to wysokość dofinansowania zmniejsza się o 20%.
W przypadku, gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego, o których mowa powyżej
przedsięwzięcie nie będzie kwalifikowane do dofinansowania przez NFOSiGW.

 


Warunki udzielenia dofinansowania

Dopłaty do kredytów na realizacje przedsięwzięć udzielane są w ramach limitu

przyznanego bankowi przez NFOSiGW.

Kwota kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia musi być  wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji.

Wypłata kredytu na realizacje przedsięwzięcia następuje zgodnie z zasadami i warunkami obowiązującymi w banku dla kredytów na budowę lub zakup domów i mieszkań oraz umowa o współpracy zawarta przez NFOSiGW z bankami.

Bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacja. Bank gwarantuje zwrot środków z dotacji na rzecz NFOSiGW w przypadkach określonych w umowie o współpracy zawartej miedzy NFOSiGW i bankiem.

Warunki współpracy, w tym tryb i terminy przekazywania bankom przez NFOSiGW środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów szczegółowo określają umowy o współpracy zawarte przez NFOSiGW z bankami.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia

podpisania umowy kredytu.

Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacja ze środków NFOSiGW.

Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu ekologicznego, rozumianego jako potwierdzenie osiągniecia standardu energetycznego, określonego powyżej.

Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno prawnych związanych z realizacja przedsięwzięcia, w szczególności do uiszczenia należnego podatku dochodowego związanego z udzielonym ze środków NFOSiGW dofinansowaniem przedsięwzięcia.

Beneficjent może otrzymać jedna dopłatę do kredytu w ramach programu.

Na przedsięwzięcie może być udzielona jedna dopłata do kredytu w ramach programu.


Kto może ubiegać się o dopłatę z NFOSiGW

O dofinansowanie w ramach NFOSiGW  mogą ubiegać się:

osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność);

b) użytkowanie wieczyste;

osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoja rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo ubytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnie mieszkaniowa.

Uprawnienie beneficjenta do przeniesienia przez dewelopera na swoja rzecz praw, o których mowa powyżej musi wynikać z:

a) umowy deweloperskiej, zawartej w formie aktu notarialnego, zawierającej zobowiązanie dewelopera do: ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przekazania jego własności na rzecz beneficjenta albo do przeniesienia na beneficjenta własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość;

b) umowy przedwstępnej, zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedaży i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo umowy przedwstępnej, zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedaży i przeniesienia na rzecz beneficjenta własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość;

c) umowy, o której mowa w art. 9 ustawy prawo o własności lokali, zawartej w formie aktu notarialnego, zawierającej zobowiązanie dewelopera do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tego prawa na rzecz beneficjenta.


Źródło : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Aby dodać komentarz zaloguj się do systemu, a następnie uzupełnij brakujące pola.
Jesli nie posiadasz jeszcze konta załóż je Załóż konto
Przejdź do archiwum ››

Nowe artykuły

Nowość, Adaptacja za darmo!!![...] ››
2013-04-14 23:07:11
Od stycznia 2013 r rusza program dopłat do domów[...] ››
2013-01-04 21:57:32

Ostatnio komentowane

super artykuł... zgadzam się z tym w 100 % [...] ››
karol30

Zobacz również

Informacje o serwisie

Informacje o serwisie

Marzysz o własnym domu. szukasz projektu domu na miarę swoich marzeń i co najważniejsze możliwości. Najprojekty.pl powstał  po to aby ułatwić ci zadanie. Nie musisz przeglądać tysiąca portali biur architektonicznych,  wszystkie projekty gotowe domów zebraliśmy na jednej stronie. Projekty typowe nie muszą być powtarzalne i wykonane schematycznie. Najprojekty.pl oferuje naszym Klientom oryginalne projekty domów jednorodzinnych, domy parterowe i z poddaszem użytkowym w technologii tradycyjnej i drewnianej, w przedziale od tanich projektów domów do tych troszkę droższych dla wysublimowanych Klientów. Znajdziecie tu kolekcję domów tradycyjnych jak i domy nowoczesne. Dla Waszej wygody podzieliliśmy wszystkie projekty domów na kilka kategorii tj. domy letniskowe, domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, domy wielorodzinne, domy szkieletowe i murowane, projekty domów nowoczesnych i domy energooszczędne. Szukanie wymarzonego projektu domu nigdy nie było tak proste.

Gwarantujemy Państwu najniższe ceny oraz najlepszą usługę. Zapraszamy

Email

Nasz Email:

redakcja@najprojekty.pl
Telefon

Zadzwoń:

+48 52 50 05 052
+48 669 669 379

Telefon

Zamówienia

+48 52 50 05 052
+48 669 669 379

gg

Gadu-gadu

8514026

skype

Skype

www.e-projekty24.pl

Złap smartfona
Kontakt rozwiń
Projekty w porównywarce

Aby porównać projekty zaznacz wybrane a następnie naciśnij przycisk Porównaj. Dopuszcza się możliwość porównania 6 projektów. Usuń wszystkie projekty z porównywarki

Zaznacz Wszystkie
Porównaj

Serwis najprojekty.pl korzysta z plików cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie Informacja o cookies.